Ivo Šlaus
Dr.sc. Ivo Šlaus, počasni predsjednik Svjetske akademije znanosti i umjetnosti
13:30
Ivo Šlaus:

Uloga znanosti u kreiranju Start-upa i stvaranju dodane vrijednosti cjelokupnoj ekonomiji

O predavaču

Akademik Ivo Šlaus je diplomirao je i doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Područje njegovog primarnog znanstvenog rada je nuklearna fizika, fizika čestica i medicinska fizika o čemu je objavio preko 360 znanstvenih publikacija i pet monografija. Bio je glavni istraživač na projektima IAEA, EU, NSF (SAD), a u dva navrata 2005. i 2008. direktor NATO workshopa. Dr. Šlaus je počasni predsjednik Svjetske akademije znanosti i umjetnosti, te počasni član udruženja američkih fizičara (American Physical Society). Bio je gostujući profesor, odnosno savjetnik na brojnim sveučilištima uključujući: University of California, Los Angeles, SAD, Duke University, NC, Kyoto University, Japan, Institut Jožef Stefan i Međunarodni poslijediplomski studij Jožef Stefan, Ljubljana. Član je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Rimskog kluba, Academia Europaea, Academia Scientiarum et Artium Europaea - Salzburg, Međunarodnog Vijeća Pugwash conferences on Science and World Affairs i European Leadership Network, dekan je Dag Hammarskjold Visoke škole za međunarodne odnose i diplomaciju u Zagrebu. Od 2000. do 2003. bio je zastupnik Hrvatskog Sabora i član Odbora za međunarodne odnose kao i Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i šport. Dobitnik je nagrade „Ruđer Bošković“ 1962. i 1969. g., te Državne nagrade za životno djelo 2008.g.

Sponzori i partneri

GENERALNI SPONZOR

PBZ Sinergija, Poslovi za obrtnike, mala i srednja poduzeća

SREBRNI SPONZOR

VIP

VISOKO POKROVITELJSTVO

Ured Predsjednika Republike Hrvatske

POKROVITELJI

Grad Zagreb Republika Hrvatska Ministarstvo Gospodarstva Republika Hrvatska Ministarstvo Poduzetništva i Obrta

LEAD VENTURE PARTNER

RSG Capital

SPONZORI

Hamag Invest Croatia Zdravstveno Osiguranje

EDUKACIJSKI PARTNERI

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld Ekonomski Fakultet Zagreb

GLAVNI MEDIJSKI POKROVITELJ

Styria International

MEDIJSKI POKROVITELJI

Posao.hr Europlakat B1 PLAKATI

Lokacija konferencije

Hypo EXPO XXI, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb